BosnianBAEnglish (UK)

628/G–A–S/02/17 ISPRAVKA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

on .

 

ISPRAVKA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Tender broj:  628/G–A–S/02/17

 

Poziv za dostavu ponuda za Tender broj: 628/G–A–S/02/17 podijeljen u 7 LOT-ova, objavljen 14.08.2017. godine u dnevnim novinama AVAZ I NEZAVISNE NOVINE za nabavku roba uokviruprojekta “Pružanje pomoći za održivost raseljenim licima i povratnicima i podrška UNHCR-u pri upravljanju podacima”,Projekat br. BIH01/2017/0000000180/000, ispravlja se na slijedeći način:

U dijelu Poziva za dostavu ponuda kojim se precizira dokumentacija koju je potrebno priložiti za učešće u pozivu, tekst:

  • Izjava o porijeklu roba (robe koje će se biti korišteni moraju imati porijeklo iz odobrenih zemalja) - BRIŠE SE!

 

Muris Kodžaga

Služba za nabavke

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates