BosnianBAEnglish (UK)

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 638/H-C-BP/16/16

on .

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
           638/H-C-BP/16/16
 
Hilfswerk Austria International, u Bosni i Hercegovini,   kao jedan   od     partnera 
UNHCR-a realizuje dio aktivnosti Projekta br. IPA – EU/UNHCR 2013/335-342
pod nazivom  „Podrška trajnim rješenjima revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma” u svrhu stambenog zbrinjavanja povratnika i raseljenih lica, na području deset općina u BiH, a prema Ugovoru br. BIH01/2016/0000000170/000 potpisanim 30.03.2016. godine. Projekat se finansira sredstvima EU i UNHCR-a.
Poziv za dostavljanje ponude se odnosi na izgradnju/rekonstrukciju 9 (devet) individualnih stambenih objekata (kuća), uključujući nabavku, isporuku i ugradnju materijala, na području općine Bosanski Petrovac.
Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.
Za učešće u pozivu za dostavljanje ponude potrebno je priložiti slijedeće:
•Rješenje o registraciji preduzeća, sa obavještenjem o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti 
•Licencu za rad izdatu od strane federalnog ili kantonalnog nadležnog ministarstva 
•Listu uposlenog osoblja (kvalifikacija i iskustvo zaposlenih)
•Potvrdu o plaćenim doprinosima izdatu od PIO/MIO, za sve zaposlene ne stariju od 90 dana
•Listu opreme koju posjeduje izvođač
•Svu ostalu dokumentaciju koja je navedena u Uputstvu za ponuđače.
•Garanciju banke na ponudu u iznosu od 2.500 KM
 
Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
 
Sva pravna lica zainteresovana za izvođenje radova, a koja ispunjavaju gore navedene uslove, pozivaju se da preuzmu tender dokumentaciju, uz dokaz o uplati iznosa od 150 KM na Transakcijski  račun 140-102-00159582-30; Banka: Sberbank BH d.d.; U korist: Hilfswerk Austria International; ID broj: 420054476002;  Svrha: Tender dokumentacija sa naznakom Projekat br. IPA – EU/UNHCR 2013/335-342,  i dostave svoju ponudu.
Tender dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od 09:30 do 14:00 sati, od 22.07. do 27.07. 2016. godine na adresi:
 
                               HILFSWERK Austria International
                                     Ulica Derviša Numića br. 6
                                              71 000 Sarajevo
Tel  +387 33 611 569; 715 275  Fax +387 33 611 563  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Krajnji rok za predaju Ponuda je 04.08.2016. godine  (četvrtak)  do 12:00 sati na gore navedenoj adresi. Otvaranje ponuda je isti dan u 12:15 sati.
 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates