BosnianBAEnglish (UK)

ŠESNAEST STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNOG STANOVANJA PREDATO KORISNICIMA U BIJELJINI

on .

17 Novembra 2015 u Bijeljini na lokalitetu Amajlije održane je svečana ceremonija predaje ključeva korisnicima za šesnaest novoizgrađenih stambenih jedinica. Izgradnja objekta realizovana je u okviru projekta Sistem socijalnog stanovanja kojeg finansira Evropska Unija a implementira Hilfswerk Austria International HWA u saradnji sa organizacijom Fondacijom lokalne demokratije FLD.

 

SHS projekat je imao za cilj uspostavljanje samoodrživog sistema socijalnog stanovanja kao najboljeg načina rješavanja problema stanovanja uopšte.

Gradska uprava Grada Bijeljina značajno je podržala ovaj projekat i imala sluha za koncept socijalnog stanovanja. Aktivno su učestvovali u implementaciji projekta i obezbijedili kofinansiranje u iznosu od 120.000 KM, kao i zemljište za izgradnju stambenog objekta sa svim potrebnim dozvolama. Ministarstvo raseljenih lica RS je također kofinansiralo projekat u iznosu od 50.000KM.

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA SISTEM SOCIJALNOG STANOVANJA

on .

Završna konferencija projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – razvoj integriranog modela u teoriji i praksi“ održana je u Sarajevu 11 novembra 2015. Prezentirani su rezultati i najvažnije preporuke za integrirani održivi model socijalnog stanovanja u BiH.

U okviru ovog projekta sagrađeno je šest stambenih zgrada u općinama Jablanica, Prozor-Rama i Stari grad Sarajevo, gradovima Tuzli i Bijeljini i Brčko distriktu BiH. Ukupno su sagrađene 63 stambene jedinice za korisnike u stanju potrebe i dodijeljene su im na korištenje u skladu sa principima socijalnog stanovanja.Konferencijom su predsjedavali Šef Kooperacija EU Delegacije u BiH G. Melvin Asin i Direktorica HWA za BiH Suzana Jašarević. Konferencija je ugostila i brojne partnere i goste iz domaćih institucija.

ŠESNAEST PORODICA U TUZLI SADA IMA NOVI DOM

on .

Četvrtog novembra 2015 u Ši selu u Tuzli ključevi 16 novih domova predati su korisnicima na korištenje po principu socijalnog stanovanja. Domovi se nelaze u stambenoj zgradi koja je sagrađena po principu socijalnog stanovanja SHS - Razvoj integriranog modela u teoriji i praksi, kojeg finansira Evropska Unija uz značajnu administrativnu i finansijsku podršku lokalnih vlasti. Projekat SHS implementira Hilfswerk Austria International HWA u saradnji sa nevladinom organizacijom Fondacijom lokalne demokratije FLD.

Gradska uprava grada Tuzla značajno je podržala ovaj projekat i koncept socijalnog stanovanja, te aktivno učestvovala u implementaciji projekta i obezbijedila kofinansiranje, kao i zemljište za izgradnju stambenog objekta sa svim potrebnim dozvolama.

 

OSAM NOVIH DOMOVA ZA KORISNIKE U JABLANICI

on .

JablanicaDvadesetog oktobra 2015 održana je svečana ceremonija u općini Jablanica. Ključevi osam novoizgrađenih stambenih jedinica predati su korisnicima na korištenje po principu socijalnog stanovanja.

Objekat sa osam stambenih jedinica izgrađen je u okviru projekta Sistem socijalnog stanovanja (SHS) - Razvoj integriranog modela u teoriji i praksi, kojeg finansira Evropska Unija uz značajnu administrativnu i finansijsku podršku lokalnih vlasti. Projekat SHS implementira Hilfswerk Austria International HWA u saradnji sa nevladinom organizacijom Fondacijom lokalne demokratije FLD.

Općina Jablanica značajno je podržala ovaj projekat i koncept socijalnog stanovanja, te aktivno učestvovala u implementaciji projekta i obezbijedila kofinansiranje, kao i zemljište za izgradnju stambenog objekta sa svim potrebnim dozvolama.

ZGRADA SOCIJALNOG STANOVANJA U BRČKO DISTRIKTU - NOVI DOM ZA 10 PORODICA

on .

Na svečanoj ceremoniji održanoj u Distriktu Brčko 7. oktobra 2015 – ključevi 10 novih domova predati su 10 korisničkih porodica. Deset stanova nalaze se u novosagrađenoj stambenoj zgradi koja je rezultat projekta finansiranog od strane Evropske Unije – Sistem Socijalnog Stanovanja – kojeg implementira Hilfswerk Austria International. Projekat je kofinansirao Distrikt Brčko.
 
Projekat SHS finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2011) u iznosu od € 1.000.000, a kofinansiraju lokalne vlasti u iznosu od € 714.905. U okviru ovog projekta je izgrađeno ili je u gradnji 6 stambenih zgrada u šest općina sa ukupno 62 stambene jedinice za porodice koje su u stanju potrebe. 
 .
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates