BosnianBAEnglish (UK)

ČETIRI ROMSKE PORODICE U SARAJEVU ZAPOČELE NOVI ŽIVOT U NOVOM DOMU

on .

Dok se projekat „Akcija roma“ približava svome  završetku, usrećili smo još četiri romske porodice sa četiri novoizgrađene stambene jedinice u sarajevskom naselju Gorica. Ceremonija primopredaje obavljena je 16. decembra 2015 u prisustvu otpravnika poslova delegacije EU u BiH, direktorice HWA, predstavnika kofinansijera MLJPI i općine Centar, partnerskih organizacija ASB i Kali Sara. Projekat Akcija Roma osigurao je nove domove za 149 porodica na 14 lokacija diljem Bosne i Hercegovine.

NOVI DOM ZA 16 ROMSKIH PORODICA U ZENICI

on .

26 Novembra 2015 ključevi 16 novih stambenih jedinica simbolično su uručeni korisničkim porodicama po principu socijalnog stanovanja. Dvije stambene zgrade sagrađene su u sklopu projekta Akcija Roma koji podržava socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH putem stambenog zbrinjavanja i socio-ekonomskih mjera sa proaktivnim učešćem lokalnih vlasti i ostalih sudionika. Projekat finansira Evropska Unija kroz instrument pred-pristupne pomoći (IPA 2011) a implementira ga Hilfswerk Austria International sa partnerima na projektu.

Grad Zenica snažno podržava socijalnu inkluziju Roma. Aktivno je učestvovao u implementaciji projekta i osigurao zemljište za izgradnju, sve potrebne dozvole priključke na infrastrukturu kao i kofinansiranje u iznosu od 60.000 KM

 
 
 
  
 

OSAM NOVIH STANOVA ZA ROMSKE PORODICE U KAKNJU

on .

Ključevi osam stanova u stambenoj zgradi simbolično su predati korisničkim porodicama u naselju Varda u Kaknju na ceremoniji održanoj 25 novembra 2015 u sklopu proslave dana državnosti. 

Zgrada je rezultat projekta Akcija Roma koji podržava socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH putem stambenih i socio-ekonomskih mjera sa proaktivnim učešćem lokalnih vlasti i drugih sudionika. Projekat finansira Evropska Unija kroz instrument pred-pristupne pomoći (IPA 2011) a implementira ga Hilfswerk Austria International sa partnerima u projektu. Općina Kakanj je jedna od četrnaest općina u projetku koja snažno podržava socijalnu inkluziju Roma. Općina je aktivno učestvovala u implementaciji projekta i osigurala zemljište za izgradnju, sve potrebne dozvole, priključke na infrastrukturu i vanjsko uređenje kao i kofinansiranje za dvije općine iz Zeničko-Dobojskog kantona.

PET ROMSKIH PORODICA DOBILO KUĆE U OPĆINI ČAPLJINA

on .

Ključevi pet kuća sa svom potrebnom infrastrukturom simbolično su dodijeljeni romskim porodicama na ceremoniji održanoj u selu Stanojevići 23. novembra 2015. Kuće su dodijeljene u trajno vlasništvo porodicama koje su do sada živjele u iznimno teškim uvjetima – na odlagalištu smeća pa u kolektivnom centru.

Kuće su  izgrađene u okviru projekta "Akcija Roma", koji se finansira se sredstvima Europske unije u iznosu od 2,5 miliona eura, a lokalne ga vlasti sufinansiraju s dodatnih pola milijuna eura.
Općina Čapljina jedna je od 14 općina koje učestvuju u projektu i obezbijedila je zemljište za izgradnju, sve potrebne dozvole i priključke na elektro mrežu.  
 

JOŠ ŠEST PORODICA U BOSANSKOM PETROVCU SADA IMA NOVI DOM

on .

Šest interno raseljenih porodica dobilo je ključeve svojih novih domova u novosagrađenoj zgradi u Bosanskom Petrovcu na ceremoniji održanoj 19 novembra 2015. Zgrada je sagrađena kao rezultat projekta “Podrška trajnim rješenjima revidovane strategije implementacije Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma” koji finansiraju EU i UNHCR. Stambenu komponentu ovog projekta implementira Hilfswerk Austria International.Opština Bosanski Petrovac obezbijedila je kofinansiranje i zemljište za izgradnju, građevinsku dozvolu i projektnu dokumentaciju. Projekat je počeo 2014 godine i njegova implementacija će se nastaviti do kraja 2016 u Bosanskom Petrovcu, Gradiški, Prijedoru, Derventi, Maglaju, Bijeljini, Brčko Distriktu, Živinicama, Mostaru i Foči.

http://europa.ba/?p=38210

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates