BosnianBAEnglish (UK)

Romske porodice u Modriči uselile u nove stanove

on .

modrica1

Ključevi deset novih stambenih jedinica predati su romskim porodicama u Modriči u ponedeljak, 18. decembra 2017. godine. Emrah Osmanović sa porodicom prvi put u životu useljava u stambenu jedinicu koja pruža sve uvjete za život. "Zahvaljujem se donatoru i svima koji su nam obezbijedili krov nad glavom. Novi stanovi za nas predstavljaju novi početak", rekao je presretni Osmanović.

Stambene jedinice su izgrađene u okviru projekta Akcija Roma II, kojeg je finansirala Evropska unija u iznosu od 2.5 miliona eura i kofinansirale lokalne vlasti.

NOVI STANOVI ZA ROMSKE PORODICE U BRČKOM U OKVIRU PROJEKTA

on .

Brcko1

Hilfswerk Austria International (HWA) je izgradio zgradu u Brčko distriktu BiH (BD), koja sadrži 18 stanova za socijalno ugrožene romske porodice. Aktivnost je finansirana od strane Evropske unije i kofinansirana od strane lokalnih vlasti u BD. 24.10.2017. godine, Stefan Fritz, generalni direktor HWA, zajedno sa ambasadorom Lars-Gunnar Wigemarkom, Šefom Delegacije EU i specijalnim predstavnikom EU u BiH, i Sinišom Milićem, gradonačelnikom Brčko distrikta BiH, uručio je ključeve stanova romskim porodicama.

 

G. Fritz poželio je sreću korisnicima u njihovim novim stanovima i najavio nastavak sličnih aktivnosti HWA u BiH. Također je izrazio zadovoljstvo što je HWA aktivni učesnik u procesu integracije romskih porodica kroz izgradnju novih domova u BiH i pozvao je međunarodne donatore i lokalne vlasti da ustraju sa ovom vrstom podrške i nastave ulagati u socio-ekonomsku integraciju i bolju budućnost socijalno ugrožene populacije.

Ambasador Wigemark je rekao da je novi objekat dio mnogo većeg projekta koji uključuje lokalne zajednice širom BiH i da je izgradnja kuća za romske porodice temelj integrisanja u društvo. On je naglasio da je za potpunu integraciju ove populacije u društvo potrebno zadovoljiti i druge aspekte, poput obrazovanja, zapošljavanja i zdravstva.

Gradonačelnik Siniša Milić je rekao da Brčko distrikt BiH ulaže dosta napora u zbrinjavanju romske populacije i naglasio da lokalne vlasti rade na razvijanju koncepta socijalnog stanovanja kao modela i načina osiguravanja stambenih jedinica za sve kojima je potreban takav vid stambenog zbrinjavanja.

Stambene jedinice su izgrađene u okviru projekta Akcija Roma II, kojeg je finansirala Evropska unija u iznosu od 2.5 miliona eura i kofinansirale lokalne vlasti. Projekat Akcija Roma će značajno poboljšati uslove života i socio-ekonomsku uključenost 140 ugroženih romskih porodica u 9 ciljanih općina/gradova u BiH (Tuzla, Gračanica, Banovići, Kakanj, Zavidovići, Zenica, Bijeljina, Modriča, Brčko Distrikt BiH).

Do sada je izgrađeno 46 stambenih jedinica, a obnovljene su ukupno 72 stambene jedinice. Projekat implementira Hilfswerk Austria International, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB) i udruženjem Kali Sara – RIC.

Brčko Distrikt BiH je jedna od devet lokalnih administracija u projektu koja snažno podržava socijalnu inkluziju Roma. Brčko Distrikt BiH aktivno učestvuje u implementaciji projekta sa kofinansiranjem u iznosu od 150.000 KM, kao i zemljištem za izgradnju, svim potrebnim dozvolama, i priključcima na infrastrukturu.

 

 

 

Projekat za oporavak od poplava: Javni poziv za odabir korisnica i korisnika pomoći

on .

callProjekat za oporavak od poplava finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim opštinama i gradovima. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine. Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.

Projekat za oporavak od poplava objavio je Javni poziv za odabir korisnica i korisnika iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

EU obezbijedila nove domove za Romske porodice u Gračanici

on .

gracanica1Ključevi dvanaest novih stambenih jedinica predati su romskim porodicama u naselju Javor u općini Gračanica u petak, 29.09.2017. godine. "Konačno smo u mogućnosti živjeti normalnim životom i ne biti drugačiji od ostalih građana Bosne i Hercegovine" sa suzama u očima rekao je otac petoro djece koji je sa svojom suprugom i djecom  dva mjeseca spavao u automobilu na deponiji smeća.

Primopredaja stambenih jedinica u Gračanici predstavlja prekretnicu ka boljem životu za romske porodice, koje su živjele najveći dio svog života na deponijama smeća, u lošim i nezdravim uslovima.
Stambene jedinice su izgrađene u okviru projekta Akcija Roma II, kojeg je finansirala Evropska unija u iznosu od 2.5 miliona eura i kofinansirale lokalne vlasti.

POBOLJŠANI USLOVI STANOVANJA 5 ROMSKIH PORODICA U TUZLI

on .

TZRomi1Romske porodice sa ukupno 36 članova, uključujući 21 maloljetnih osoba, konačno dobile odgovarajuće uslove stanovanja i perspektivu za dostojanstven život.

"Ovo je važan dan za nas. Sada možemo započeti novi život i omogućiti našoj djeci život dostojan čovjeka ", rekao je jedan od romskih korisnika koji su se preselili u obnovljenu kuću na području grada Tuzla.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates